Bạn đã gần hoàn tất, một tí nữa thôi...

www.
www.
www.

* Miễn phí đăng ký tên miền Chỉ áp dụng cho các tiện ích mở rộng sau đây: .com

Kiểm tra tính khả dụng... Xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng... Xác minh lựa chọn tên miền của bạn...

Tên miền :domain đã có người đăng ký
Chúc mừng! có sẵn!
LIÊN HỆ

Tên miền của bạn đủ điều kiện để chuyển

Hãy chắc chắn rằng bạn đã mở khoá tên miền tại nhà đăng ký đã đăng ký tên miền này trước khi tiếp tục.

transfer không hợp lệ

Tên miền bạn đã nhập không có để đăng ký

Nếu Tên miền đã được đăng ký, bạn có thể thử lại sau.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tìm kiếm để đăng ký tên miền này.

Nhà cung cấp tên miền không tồn tại

Tên miền phải bắt đầu với chữ hoặc số và phải giới hạn từ 3 đến 63 kí tự
Vui lòng kiểm tra ký tự của bạn và thử lại.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
Tiếp tục đăng ký tên miền này cho Chuyển về quản lý bởi chúng tôi và gia hạn thêm 1 năm chỉ với

Hot
.com
198,000 VND
Mới
.net
198,000 VND
.vn
750,000 VND
.com.vn
650,000 VND
.vip
350,000 VND
.pro
420,000 VND
.org
350,000 VND
.edu.vn
470,000 VND
Các tên miền được đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn

Đề xuất tên miền có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Tính khả dụng của tên miền được kiểm tra theo thời gian thực tại khi nó được thêm vào giỏ hàng.